Het Zorgadviesteam

(ZAT)

Soms is de interne zorgstructuur van de kinderopvang ontoereikend om de problemen van een kind op te lossen. In zulke gevallen kan de kinderopvang – in overleg met de ouders – het Zorgadviesteam (ZAT) inschakelen. Iedere kinderopvang heeft een ZAT, dat bestaat uit een maatschappelijk werkster, een jeugdarts van de GGD en een medewerker van de kinderopvang.

Het doel van het ZAT is om problemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Het ZAT bespreekt de situatie en hulpvraag van een kind en beoordeelt welke extra begeleiding hij of zij nodig heeft. Soms kan het ZAT zelf hulp bieden, in andere gevallen verwijst het de ouders door naar specialistische jeugdhulp.

MEER INFORTMATIE OVER HET ZORGADVIESTEAM

WIJ STAAN U BIJ MET RAAD EN DAAD

CONTACT