De Kindercoach

Iedere ouder en/of verzorger ziet zijn kind het liefst gelukkig! In de meeste gevallen is dat ook zo. Soms hebben kinderen te maken met een (leer)probleem, situatie of een gebeurtenis en weet men niet hoe hiermee om te gaan. Soms is het ook helemaal niet duidelijk waarom een kind niet lekker in zijn vel zit.

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag.

Ook wanneer leidsters gedrag signaleren dat zij zorgwekkend vinden bespreken zij dit met de ouders. In overleg met de ouders gaat de kindercoach het kind observeren.

MEER INFORTMATIE OVER DE KINDERCOACH?

WIJ STAAN U BIJ MET RAAD EN DAAD

CONTACT