Het kabinet wil de kinderopvang in 2017 beter betaalbaar maken met de volgende maatregelen:

– de kinderopvangtoeslag gaat omhoog;
– ouders die in 2017 werkloos worden, blijven daarna nog recht hebben op 6 maanden kinderopvangtoeslag;
– het maximumuurtarief voor kinderopvang gaat omhoog. De kinderopvangtoeslag wordt over dit tarief berekend.

Ouders kunnen hierdoor voor meer kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. Deze maatregelen staan in het ontwerp-besluit Kinderopvangtoeslag 2017. Het is de bedoeling dat het besluit ingaat op 1 januari 2017. U kunt het ontwerp-besluit Kinderopvangtoeslag 2017 vinden via onderstaande link.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/documenten/besluiten/2016/05/27/ontwerpbesluit-kinderopvangtoeslag-2017