Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
Het doel van Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (voorheen: Het Nieuwe Toezicht) is werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk. De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het toezicht daarop moeten worden aangepast. De nieuwe kwaliteitseisen richten zich meer op de pedagogische kwaliteit in de praktijk en minder op structurele randvoorwaarden. Ook zijn pedagogische aansturing en scholing van beroepskrachten, het leveren van pedagogisch ‘maatwerk’ en het verhogen van de kwaliteit op de babygroep belangrijke onderwerpen. Het ministerie van SZW heeft samen met de branchepartijen en belangenorganisaties, waaronder BOinK, een akkoord gesloten.

In februari 2017 heeft de Tweede Kamer de wetsvoorstellen voor de Innovatie Kwaliteit Kinderopvang aangenomen. Op 10 maart 2017 is het ‘ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’ door Minister Asscher aan de Tweede Kamer gestuurd, nadat dit ontwerpbesluit is besproken binnen de ministerraad. Dit besluit geeft een andere invulling van de kwaliteitseisen in de wet.