Infoboekje en beleid

In dit plan zijn visie, doelstellingen en uitgangspunten beschreven met betrekking tot de opvang die ons kinderdagverblijf biedt

Infoboekje, Beleid en Inspectierapport

“Wij bieden kinderdagopvang aan kinderen van 8 weken tot 4 jaar. Kinderen worden verzorgd en begeleid door gekwalificeerde groepsleidsters, die minimaal spw3 of een soortgelijke opleiding hebben behaald.”

In dit plan zijn visie, doelstellingen en uitgangspunten beschreven met betrekking tot de opvang die ons kinderdagverblijf biedt voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar. De kinderen staan bij ons centraal.

In hoofdstuk 2 (Zie ”Verder”) maken wij aan ouders duidelijk wie wij als onze ‘klanten’ beschouwen. In hoofdstuk 3 vertellen wij over de visie op opvoeding van De Vlindertuin medewerkers. In de daarop volgende hoofdstukken zetten we uiteen wat u van ons mag verwachten en hoe u kunt controleren hoe die verwachtingen waar gemaakt worden. Hoofdstuk 7 (Zie “Verder”) laat zien hoe De Vlindertuin het werken met kinderen steeds verbetert.

Nieuwe medewerkers van De Vlindertuin kunnen tijdens hun introductie in dit pedagogisch plan lezen wat er van hen wordt verwacht. Medewerkers die in de toekomst enige tijd bij ons werken en die de pedagogische uitgangspunten van onze organisatie nog eens willen naslaan, kunnen dit boekje daarvoor gebruiken. Dit pedagogische beleidsplan biedt algemene kaders en richtlijnen. Kinderopvang is een zeer dynamische werkvorm. Kinderen ontwikkelen zich, situaties veranderen dagelijks en telkens gebeuren er weer verrassende dingen. Het is uitdagend werk. Het vraagt van de leidsters een grote creativiteit maar vooral sensitiviteit voor de behoeften van de kinderen.

DOWNLOAD ONS ‘INFORMATIE BOEKJE 2024
PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 2024
KLACHTENREGELEMENT 2024
PROTOCOL KINDERMISHANDELING
Klokkenluidersregeling
Hitteprotocol
beleid veiligheid en gezondheid
INSPECTIERAPPORT
LEVERINGSVOORWAARDEN 2024
protocol cameratoezicht
Opleidingsplan 2024